Garantijas noteikumi

Publicēts : 29.11.2017

Mēs uzņemamies saistības atjaunot preces darbaspēju vai apmainīt bojāto preci garantijas laikā. Garantijas laiks ir preces ražotāja noteikts termiņš, kura laikā šīs saistības ir spēkā. Garantija neattiecas uz preces dabīgo nolietojumu.


Datoriem un citām elektroniskām precēm garantijas laikā lūdzam saglabāt pirkuma dokumentus un pretenziju gadījumā preci iesniegt tās ražotāja oriģinālajā iepakojumā.


Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, Jums ar preci, tās garantijas apliecību (pirkuma karti) un apmaksu apliecinošiem dokumentiem/u jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā servisa nodrošinātāja vai O'Pen Baltic Company SIA birojā: Adrese: “Bowlero” centra 3. stāvā, Lielirbes iela 27, Rīga, LV-1046 


Tālrunis: 67675276

e-pasts: info@o-pen.lv

Darba laiks:  darba dienās 8.30 līdz 17.30.


Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" prasībām.

 

Open_Label_420
0